NieuweStroom zorgt met overname Ipsum Energy voor de versnelling naar een schoon energiesysteem

NieuweStroom zorgt met de overname van Ipsum Energy voor een stroomversnelling in de energietransitie. Ipsum Energy ontwikkelde een algoritme dat de slimme meter slimmer maakt. Het algoritme zorgt voor het meest gedetailleerde inzicht in het individuele verbruikspatroon van alle apparaten en daarmee ook in hun individuele kosten. Het algoritme draagt op groter vlak bij aan reductie van CO2 uitstoot en een betere balans op het openbare stroomnet. Die balans is noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie.

NieuweStroom hanteert een transparante werkwijze; ze koppelen het werkelijke energieverbruik van klanten aan de dynamische prijzen van de daghandelsbeurs. Algemeen directeur Remko ten Barge legt verder uit: ,,Klanten hebben dagelijks inzicht in de beursprijzen van energie en beschikken over de juiste kennis om verbruik te verschuiven naar de beste prijsmomenten. Terwijl dit voor de klant geld oplevert, worden vraag en aanbod op het openbare stroomnet zo beter afgestemd. Dit alleen al levert de genoemde resultaten op: minder CO2 uitstoot en een betere balans op het openbare stroomnet, maar daarnaast ook nog extra besparing. Het algoritme van Ipsum Energy geeft een extra verdiepingsslag en verhoogt deze resultaten aanzienlijk.”

Bestaande technologieën rapporteren enkel het totale stroomverbruik, maar missen de connectie met individuele apparaten en de mogelijkheid om in te spelen op de exacte beursprijzen.

Met het inlijven van Ipsum Energy zet NieuweStroom verdere stappen om de stroomversnelling op de energiemarkt te realiseren, zoals de wereld van nu en in de toekomst die hard nodig heeft. Pieter Arts, financieel directeur van NieuweStroom: ,,Daarom zijn we blij dat het team van Ipsum enthousiast is om met ons verder te gaan met de ontwikkeling en toepassing van deze technologie.”

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met algemeen directeur Remko ten Barge van NieuweStroom. Per mail (r.tenbarge@nieuwestroom.nl) of telefonisch (06 3733 3774).