Facturatie en Online Verbruik Inzien

 • Hoe werkt het voorschot?

  Bij NieuweStroom is uw voorschot een echt voorschot. U betaalt telkens een voorschot voor de aankomende maand. Uw werkelijke verbruik wordt vervolgens achteraf verrekend met dit voorschot. Zodoende betaalt u altijd precies voor wat u gebruikt, en nooit te veel of te weinig!

 • Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

  Uw voorschot is opgebouwd uit leveringskosten, netbeheerderskosten en belastingen. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van uw historisch jaarverbruik zoals wij dat van uw netbeheerder ontvangen, of indien u al langer klant bij ons bent, op basis van uw verbruiksgegevens. Voor het vaststellen van het voorschot hanteren wij het indicatief leveringstarief dat u terugvindt in de welkomstbrief die u van ons heeft ontvangen. De netbeheerkosten zijn afhankelijk van uw aansluit/metercapaciteit en worden door ons aan uw netbeheerder afgedragen. Het voorschot energiebelastingen dragen wij af aan de fiscus. 

 • Ik wil mijn voorschot aanpassen, hoe doe ik dat?

  Het door NieuweStroom ingeschatte Standaard Jaar Verbruik (SJV) van uw aansluiting is gebaseerd op uw verbruik in de afgelopen periode. Mocht u in de komende periode een (sterk) afwijkend verbruik verwachten dan kunt u ons vragen uw maandelijkse voorschotbedrag aan te passen door een e-mail te sturen aan klantenservice@nieuwestroom.nl

 • Waarom krijg ik een jaarafrekening, terwijl ik toch elke maand al mijn verbruik afreken?

  Maandelijks ontvangt u een voorschotnota met daarin een voorlopige afrekening van de leveringskosten en de netbeheerderskosten. De verschuldigde energiebelasting wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld, omdat de overheid dit van ons vereist. Daarom ontvangt u van ons naast uw maandelijkse verbruiksnota´s ook eenmaal per jaar een jaarafrekening. Eventuele correcties op uw leveringskosten, door bijvoorbeeld een storing op uw slimme meter, worden ook op uw jaarafrekening verrekend.

 • Kan het voorkomen dat mijn jaarrekening toch hoger uitvalt dan verwacht?

  Uw jaarafrekening mag geen verrassing zijn aangezien uw verbruik elke maand wordt afgerekend. Toch kan het zijn dat u op de jaarafrekening moet bijbetalen. Dit wordt veelal veroorzaakt door een naheffing op de overheidsheffingen energiebelasting.

  De energiebelasting wordt namelijk slechts eenmaal per jaar afgerekend op basis van uw werkelijke verbruik, u betaalt maandelijks slechts een voorschot. Dit is zo bepaald door de belastingdienst.

  Indien u meer verbruikt hebt dan wij verwacht hadden toen wij het voorschot bepaalden zult op de jaarafrekening moeten bijbetalen.

  Indien uw jaarafrekening een periode betreft die over een kalenderjaar heengaat is de kans groot dat de belastingtarieven gewijzigd zijn per 1 januari. In 2016 heeft dat bij Gas bijvoorbeeld voor een forse naheffing op de jaarafrekening gezorgd.  

 • Waarom wordt mijn verbruik voor Gas op de factuur in kWh weergegeven terwijl de opslag in m3 wordt berekend?

  Uw gasverbruik wordt normaal gesproken weergegeven in m3. Op de handelsbeurs voor gas echter wordt gehandeld in de eenheid kWh. Om u volledige transparantie te kunnen bieden in de inkoopprijs die wij bij u in rekening brengen rekenen wij het verbruik in m3 om naar kWh (1 m3 = 9,7694 kWh).

 • Hoe kan ik mijn verbruik bijhouden?

  Al onze klanten hebben via een persoonlijke webpagina op www.nieuwestroom.nl/mijn-nieuwestroom continu inzicht in de marktprijzen en hun eigen verbruik. Klanten kunnen achteraf zien wat ze per uur/dag hebben verbruikt en wat op dat moment de kosten waren van de inkoop van stroom en gas.

 • Kan in mijn verbruiksdetails ook downloaden?

  Ja, dat kan. Door in te loggen op www.nieuwestroom.nl/mijn-nieuwestroom kunt u uw verbruik inzien per maand, per dag en per uur. U kunt deze details eenvoudig downloaden als csv bestand. U kunt dit bestand vervolgens eenvoudig inlezen in bijvoorbeeld Excel of een andere analyse tool. 

 • Waarom krijg ik een factuur voor het plaatsen van een slimme meter voordat de meter geplaatst is?

  Wij vragen de plaatsing van de slimme meter voor u aan bij uw netbeheerder zodra u zich heeft aangemeld. De netbeheerder rekent hiervoor kosten die wij bij u in rekening brengen.

  De doorlooptijd voor het plaatsen van een slimme meter is gemiddeld 3 maanden. Door de meter tijdig aan te vragen zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk gebruik kunt maken van de dynamische prijzen van NieuweStroom.

 • Wat is de betalingstermijn van jullie nota’s?

  De betalingstermijn van onze nota’s is 7 dagen. Bij niet tijdige betaling van een nota wordt u twee maal gratis herinnerd aan tijdige betaling van de openstaande nota. Daarna wordt een aanmaning gezonden.

  Indien de betreffende nota een Eindafrekening is, dan worden bij de aanmaning tevens de kosten voor incasso van het openstaande bedrag berekend volgens de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). Zie ook www.incassokostenberekenen.nl

 • NieuweStroom heeft precies inzicht in mijn verbruik, hoe veilig zijn deze gegevens?

  NieuweStroom is aangesloten bij de gedragscode 'leveranciers en slimme meters'. Persoonsgegevens en verbruiksgegevens worden op een zeer zorgvuldige manier bewaard en behandeld en derden krijgen hier nooit toegang toe. NieuweStroom geeft hiervoor garanties af en wordt gecontroleerd volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

  Energiescan - Kan ik een verbruiksoverzicht ontvangen ten behoeve van mijn energiescan?

  Voor een energiescan wordt vaak om uw jaarverbruik gevraagd. Indien u graag een verbruiksoverzicht wilt ontvangen van 2017, kun deze opvragen via ons contactformulier. Uw jaarverbruik vindt ook terug op uw jaarafrekening. 

  Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

  De jaarafrekening van uw elektriciteitsaansluiting ontvangt u in februari/maart. Deze heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
  De jaarafrekening van uw gasaansluiting ontvangt u in juni/juli. Deze heeft betrekking op de periode van 1 mei tot en met 30 april,

  Indien u de jaarafrekening van uw gas- en elektriciteitsaansluiting graag gelijktijdig wilt ontvangen (per kalenderjaar) dan kunt u dit aan ons doorgeven via ons contactformulier.