Visie, Missie en Strategie

Visie NieuweStroom

In de toekomst zullen de kosten van en de toegang tot energie volledig transparant zijn voor de verbruiker.

De verbruiker zal zijn verbruiks-, opslag- en terugleveringsgedrag qua tijdstip, plaats en hoeveelheid optimaal aanpassen. De gehele energiemarkt krijgt hierdoor uiteindelijk een optimaal duurzaam, efficiënt en transparant karakter. 

Missie

NieuweStroom verandert het systeem. Wij maken het simpel en scheppen de voorwaarden waarbinnen ondernemers tegen de laagst mogelijke kosten energie kunnen afnemen.

Belofte

Onze belofte is dat wij altijd op de goedkoopste manier energie inkopen en onze klanten tot duurzaamheid in staat stellen. Om dat waar te maken blijven we scherp op kansen in de markt, zijn we vindingrijk en luisteren we goed naar klanten. We zijn dan enigszins brutaal, maar bovenal transparant, betrouwbaar en flexibel. 

Hoe NieuweStroom dat doet?

NieuweStroom levert een bijdrage aan een kostenefficiënte, transparante en duurzame energiemarkt door:

  1. De werkelijke prijs aan te rekenen op het tijdstip dat energie verbruikt of geleverd wordt,
  2. Volledig transparant inzicht te geven in de kostenopbouw van de energierekening
  3. Klanten in staat te stellen met hun verbruiksgedrag de eigen energiekosten te optimaliseren en de markt daarmee te dwingen tot verduurzaming.

Meten is weten

NieuweStroom maakt gebruik van het vervangingsprogramma van de overheid, waarbij alle oude draaischijfmeters worden vervangen door slimme meters (NTA8130). Deze meter is het officiële meetinstrument voor vaststelling van het verbruik en meet ieder kwartier het verbruik op de aansluiting.

Volledig transparant

NieuweStroom rekent de klant de prijs aan die energie op dat verbruiksmoment op de handelsbeurs kost plus een geringe marge. De handelsbeursprijs wordt dagelijks openbaar gepubliceerd en is daarom verifieerbaar door de klant.

Focus op zakelijke markt

De uiteindelijke doelstelling is om het aanbod uit te breiden tot de gehele gereguleerde kleinverbruikersmarkt, dus alle 7,4 miljoen aansluitingen met een doorlaatwaarde tot maximaal 3x80 Ampère.
NieuweStroom richt zich echter in eerste instantie uitsluitend op de top 350.000 relatieve grootverbruikers in de kleinverbruikersmarkt. Dit zijn MKB bedrijven en grote particulieren, die via NieuweStroom eenvoudig een besparing van 10-30% kunnen behalen op de elektriciteitskosten.