Versspecialisten

De koelingen en ovens van slagers, bakkers, visboeren, poeliers, agf-specialisten etc. gebruiken veel stroom. Dus is er ook veel te besparen! Vele versspecialisten en zelfs enkele overkoepelende organisaties en inkoopverbanden raden NieuweStroom centraal aan bij hun leden en netwerk.