Energiemarkt

De energiemarkt werkt eigenlijk heel eenvoudig

Netbeheerders transporteren stroom van de energiecentrales naar alle aansluitingen. Deze stroom wordt opgewekt door de eigenaars van de energiecentrales, de energieproducenten. Het verbruik op iedere aansluiting wordt gemeten met een geijkte elektriciteitsmeter die geplaatst wordt door de netbeheerder.

Er wordt in Nederland altijd evenveel stroom geproduceerd als er wordt afgenomen, en andersom. Bij het transport van de stroom naar de aansluitingen is de energieleverancier niet betrokken, wel bij de in- en verkoop en de prijsvorming van energie.

Energieleveranciers kopen energie in bij de producenten en sturen een rekening voor de verbruikte energie naar de klant waar de aansluiting zich bevindt. De energieleverancier is dus wel een handelaar in energie, maar heeft geen rol in het transport van energie naar uw aansluiting.

In de splitsingswet is vastgelegd dat energieleveranciers geen netbeheerder mogen zijn en andersom. De netbeheerders blijven nutsbedrijven en de energieleveranciers concurreren op de vrije markt.

 

Het concept in twee minuten uitgelegd: