Aanbiedersmarkt

De aanbiedersmarkt bestaat uit drie verschillende soorten partijen: Producenten, Netbeheerders en Energieleveranciers zoals NieuweStroom. Iedere markt kent zijn eigen competitie dynamiek:

Producenten van gas en stroom concurreren op zo laag mogelijke kosten. Ze hebben een heel lange investeringshorizon want elektriciteitscentrales, windmolenparken en gasexploratie worden over tientallen jaren pas terugverdiend.

De netbeheerders concurreren niet met elkaar, maar hebben ieder een regio waarin ze het netwerk beheren en energie aan de eindgebruikers leveren. U kunt dus niet van netbeheerder wisselen, tenzij u verhuist.

De leveranciers zijn in volle competitie met elkaar. In Nederland hebben momenteel rond 50 leveranciers een vergunning van de ACM voor de levering van gas en/of stroom, waaronder Slim met Energie B.V. met de handelsnaam NieuweStroom.