Groene stroom

Bij grijze stroom spreken we van energie die is opgewekt door fossiele brandstoffen zoals kolenverbranding. Groene stroom is opgewekt door bijvoorbeeld windmolens of verbranding van biomassa. De producenten van groene stroom zetten de milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de grijze stroom op het elektriciteitsnet. Ook komt er groene energie vanuit het buitenland op ons stroomnetwerk. Alle elektriciteit op het net is dus een mix van grijze en groene energie. Om als consument toch bewust te kunnen kiezen voor groene energie, kan men een groencertificaat kopen. Dit certificaat geeft de consument de garantie dat de hoeveelheid gebruikte stroom op een groene wijze is opgewekt. NieuweStroom heeft 2 soorten groene stroom: Europese Windenergie en Nederlandse Biomassa.

Download hier het stroometiket van NieuweStroom.