Verbruikersmarkt

De Nederlandse markt wordt verdeeld in kleinverbruikers en grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een stroomaansluiting met een aansluitwaarde die groter is dan 3 x 80 Ampère en/of een gasaansluiting (G40 of groter) die 40 m3 per uur of meer kan leveren. Alle verbruikers daaronder zijn kleinverbruikers.

Energie inkopen
Bedrijven met een zeer groot verbruik kopen meestal al energie in op de daghandelsbeurs omdat dit gemiddeld genomen blijvend de goedkoopste manier van inkopen is. Kleinverbruikers en kleinere grootverbruikers hebben veelal nog vaste stroomprijzen. NieuweStroom wilt dat de gehele energiemarkt eerlijker wordt en in staat is om te besparen. Met het concept van NieuweStroom kan iedereen, ook de zakelijke kleinverbruiker, inkopen tegen prijzen van de daghandelsbeurs.

Regelgeving
Kleinverbruikers genieten consumentenbescherming via de regelgever Autoriteit Consument en Markt (ACM). Leveranciers zijn gebonden aan eerlijke aanbiedingen en moeten allemaal dezelfde algemene voorwaarden en gedragscodes hanteren voor bijvoorbeeld contractverlengingen, overstapboetes, makkelijke opzeggingen, privacybescherming en tijdigheid en juistheid van facturen. Regelgever ACM controleert de leveranciers hier streng op. Voor het leveren aan grootverbruikers is geen vergunning nodig. Dit wordt overgelaten aan de vrije marktwerking. Dit kan soms leiden tot lange contracten, automatische stilzwijgende verlengingen en hoge opzegboetes.

NieuweStroom doet het anders
NieuweStroom levert aan alle grootverbruikers en kleinverbruikers onder dezelfde (ACM) voorwaarden en regels voor kleinverbruikers. Dus bij NieuweStroom geen lange termijncontracten, geen bandbreedtes, geen overstapboetes en geen addertjes onder het gras. Volledig transparant met behoud van al uw vrijheid!