Marktupdate najaar 2021

Het zal u vast niet zijn ontgaan: de marktprijzen voor stroom en gas zijn in een korte periode flink gestegen. Graag lichten we toe hoe deze markten werken en wat er op dit moment speelt. Daarbij willen we ook belichten wat marktanalisten verwachten en hoe ons concept zich hiertoe verhoudt. 

Indien u op zoek bent naar meer informatie over uw meest recente factuur (met het voorschotbedrag voor december), klik dan hier.

Actuele marktsituatie

Stroom en gas zijn handelsproducten. De prijs op de groothandelsmarkt komt tot stand op basis van vraag en aanbod.

  • Voor stroom wordt gekeken hoeveel er wordt opgewekt door zon en wind, waarna de rest wordt aangevuld met gas en kolen. Hierbij geldt dat de laagste prijs voorrang krijgt.
  • Voor gas wordt er gekeken naar hoeveel we zelf uit de grond halen en hoeveel we importeren. Maar aangezien je gas kunt opslaan, wordt ook gekeken naar de voorraden. Deze moeten namelijk ver genoeg gevuld zijn om aan de hogere vraag in de winter te kunnen voldoen.

Op dit moment is de gasprijs erg hoog, wat tevens invloed heeft op de stroomprijs. Dit heeft oorzaken aan de vraagkant en aan de aanbodkant. En als er meer vraag dan aanbod is, wordt de prijs hoger. Hieronder een overzicht van de diverse oorzaken:


We gebruiken gas en kolen om stroom op te wekken, hiermee stoten we CO₂ uit. Om dit te mogen doen, moeten bedrijven CO₂-rechten kopen. Deze zijn echter beperkt beschikbaar. En doordat er meer gas en kolen worden verstookt, stijgt dus ook de prijs voor deze CO₂-rechten sterk. Samengevat: de hogere grondstofprijzen en CO₂-prijzen hebben geresulteerd in een hogere stroomprijs. We benadrukken dat de hogere beursprijzen absoluut niet meer opleveren voor NieuweStroom. Onze winstmarge stijgt niet mee met de beursprijzen, de transparantie van ons concept blijft dus gelijk. U volgt altijd de beursprijs. Met andere woorden: de invloed op uw klantprijs is even groot als op onze inkoopprijs. Het is daarmee een gezamenlijke wens dat de huidige omstandigheden weer stabiliseren naar normaal. 

Daling marktprijs lijkt inmiddels ingezet

Na de piek in de eerste helft van oktober lijkt een voorzichtige daling van de marktprijzen alweer ingezet. Dit komt o.a. vanwege het uitblijvende koude weer en doordat de gasexport vanuit Rusland is verhoogd. 
In onderstaande grafieken (overzicht gemiddelde EPEX-/LEBA-beursprijzen) kunt u deze gestabiliseerde/dalende trend terugzien:Wat verwachten analisten?

De lange termijnmarkten hebben weinig voorspellende waarde over wat stroom en gas daadwerkelijk zullen kosten op dat moment in de toekomst. Wat ze wél inzichtelijk maken is de factor tijd. Het is namelijk duidelijk zichtbaar dat de huidige marktsituatie van tijdelijke aard is. De eerstkomende maanden is de prijs relatief hoog, maar in de periode erna herstelt het prijsniveau zich naar normaal. Deze daling zet zich voort in de opvolgende jaren. In onderstaande afbeeldingen kun je deze trend (van de gasprijs: weergegeven in € per MWh) zien.

Termijnhandel prijzen Gas (bron: ICE Endex Futures Gas & OMV Gas, 15 nov 2021)

Hiermee wordt duidelijk dat het om een tijdelijke situatie gaat. De belangrijkste indicator hierbij is het herstel van de aanbodzijde en de voorraden. Als we meer gas kunnen importeren vanuit Noorwegen en Rusland, dan zal de gasprijs zich herstellen. Als de gasprijs zich herstelt, zal ook de stroomprijs zich herstellen.

Noorwegen heeft onlangs aangekondigd dat ze hun export zullen opschroeven en Poetin heeft ook toezeggingen gedaan. Dit kan een belangrijk effect geven op de prijs. Ook is onlangs de Nord Stream 2 (gaspijpleiding) aangelegd, waarmee de importcapaciteit in Europa vergroot wordt. Het certificeringsproces, wat 8 september gestart is en nodig is om de pijpleiding in gebruik te nemen, duurt maximaal 4 maanden. De druk om dit proces snel te doorlopen is door de recente marktontwikkelingen erg hoog. Zodra de pijpleiding in gebruik kan worden genomen, verdubbelt de importcapaciteit in Europa, hetgeen enorm prijsdrukkende effecten heeft. Deskundigen geven aan dat naar verwachting er in voor het einde van het jaar gas door één van de twee leidingen van de Nord Stream 2 kan stromen.

Inkoopstrategie: houd uw hoofd koel in een oververhitte markt

Van nature zijn mensen geneigd om voorspelbaarheid en veiligheid op te zoeken op het moment dat omstandigheden snel veranderen. Het moment waarop we dit doen is echter bijna altijd te laat: op of net voor de piek van de stijging. En daarmee dus net voor de daling. Op beleggingsmarkten is dit veelvuldig onderzocht en hieruit blijkt: "Het is tijdens een beurscrash onmogelijk om te voorspellen wanneer het onvermijdelijke herstel inzet. Hierop proberen te handelen door je aandelen te verkopen tijdens de daling is erg riskant en leidt bij het grootste gedeelte van de beleggers tot lagere rendementen op de lange termijn". Op de energiemarkten is er weliswaar sprake van een stijging, het principe werkt echter exact op dezelfde manier.

Deze stijgingen zijn vaak abrupt en tijdelijk van aard. En vooral de huidige situatie is tijdelijk. Een prijsfixatie is echter niet tijdelijk. Nu vastzetten betekent dat je het hoge prijsniveau voor een lange periode betaalt. En de prijzen op de lange termijnmarkt staan op het hoogste punt in 10 jaar. 

Via NieuweStroom koopt u in tegen de prijzen waar energieleveranciers zelf de bulk van hun stroom en gas voor inkopen, met een geringe transparante opslag. Dat dit door de marktontwikkelingen nu voorlopig hoger is dan u de afgelopen jaren gewend was (circa 4 à 5 ct/kWh en circa 15 à 20 ct/m3) is helaas wel een feit. Daar ontkomt nu niemand aan, want de marktwerking bepaalt. De huidige samenloop van allerlei (internationale) omstandigheden zorgt voor flink hogere energieprijzen. Na de piek in de eerste helft van oktober zijn de marktprijzen gestabiliseerd en lijkt een voorzichtige daling alweer ingezet. Het is afwachten wat de komende maanden brengt, maar zodra de tijdelijke piek voorbij is, maakt u via NieuweStroom meteen gebruik van de bijbehorende prijsdaling.

Dynamische prijzen

Hoe onwenselijk dat ook is voor ieders huidige kosten, juist deze marktomstandigheid pleit voor dynamische prijzen gezien de tijdelijkheid van de marktontwikkelingen. De kosten zijn nu een korte periode hoog, maar enkel met dynamische prijzen beweegt u direct mee met de daling zodra de markt zich herstelt. We blijven zoals altijd focussen op transparantie en de lange termijn visie op het gebied van besparen en verduurzamen. 

Wij helpen u graag

Voor verdere vragen kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30-17:00 uur bellen op 088 99 68 686. Of contact opnemen via het contactformulierOnze veelgestelde vragen vindt u hier