Netbeheerkosten

De netbeheerkosten worden afhankelijk van uw aansluiting (kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting) door NieuweStroom of rechtstreeks door uw netbeheerder in rekening gebracht.

Links in het menu treft u meer informatie aan omtrent de netbeheerkosten van enerzijds kleinverbruikaansluitingen en anderzijds grootverbruikaansluitingen.