Liberalisering van de energiemarkt

Vanaf 1 juli 2001 is de overheid begonnen met het liberaliseren (vrijgeven) van de energiemarkt. Vanaf die datum moesten netbeheerders andere leveranciers op hun netwerk toelaten. Dit heeft de keuzevrijheid van eindgebruikers vergroot en de concurrentie tussen leveranciers bevorderd. Vóór de liberalisering had de afnemer geen keuze, want de woonplaats bepaalde het energiebedrijf. Nu kan de eindgebruiker dus zelf zijn energieleverancier kiezen.

De grotere concurrentie heeft ook een positieve invloed op de prijzen. Ook gingen energiebedrijven meer innoveren, aanvullende diensten ontwikkelen en klantgerichter werken. Allemaal in het voordeel van de eindgebruikers. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in Nederland is het aantal energieleveranciers flink toegenomen. Het distributienetwerk van zowel stroom als gas blijft in overheidshanden. Hiermee wordt de levering van energie aan afnemers veiliggesteld.