Energiebelasting

Energiebelasting is een heffing die u betaalt over elke kWh stroom en/of m3 gas die u verbruikt. De energiebelasting bestaat zowel bij stroom als bij gas uit twee belastingen, zijnde de Energiebelasting en de ODE (Opslag Duurzame Energie). U betaalt over de energiebelasting en de ODE tevens 21% BTW. 

Zowel voor stroom als voor gas is er een zonetarief (schijventarief): Hoe meer u in een kalenderjaar verbruikt, des te goedkoper de energiebelastingtarieven uitvallen.

Vermindering energiebelasting

  • Als u meer dan één elektriciteit- of gasaansluiting op eenzelfde ‘WOZ-object’ heeft, dan mag het verbruik van die aansluitingen worden opgeteld voordat de energiebelastingen worden bepaald.
  • Voor de Energiebelasting op stroom is er een vermindering energiebelasting (voorheen de heffingskorting genaamd), als het gebouw waar de stroom wordt verbruikt een verblijfsfunctie heeft voor personen.
  • Voor de energiebelastingen op gas is er een verlaagd tarief voor glastuinders, als ze aan bepaalde eisen voldoen. 

U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die het – als inhoudingsplichtige - weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Uw NieuweStroom verkoopadviseur kan u adviseren of, en zo ja hoe, u voor vermindering van energiebelastingen in aanmerking kunt komen.

Zo betaalt u bij NieuweStroom altijd de juiste energiebelastingtarieven.

Tarieven en berekening energiebelastingen op stroom en gas