Energiebelasting

Over elke kWh stroom of m3 gas betaalt u energiebelasting. De energiebelasting bestaat zowel bij stroom als bij gas uit twee belastingen, zijnde de Energiebelasting en de ODE (Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie). U betaalt over de energiebelasting en de ODE tevens 21% BTW. Zowel voor stroom als voor gas is er een zonetarief (schijventarief): Hoe meer u in een kalenderjaar verbruikt, des te goedkoper de energiebelastingtarieven uitvallen.

U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die het – als inhoudingsplichtige - weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Uw NieuweStroom energieadviseur kan u adviseren of, en zo ja hoe, u voor vermindering van energiebelastingen in aanmerking kunt komen.

Zo betaalt u bij NieuweStroom altijd de juiste energiebelastingtarieven.

Vermindering energiebelasting van toepassing in 3 situaties

  • Verblijfsfunctie: Voor de Energiebelasting op stroom is er een vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) als het gebouw waar u stroom verbruikt een verblijfsfunctie heeft voor personen. Zie hier wanneer sprake is van een verblijfsfunctie.

  • Meer aansluitingen op één WOZ object: Als u meer dan één elektriciteit- of gasaansluiting op eenzelfde ‘WOZ-object’ heeft, dan mag het verbruik van die aansluitingen worden opgeteld voordat de energiebelastingen worden bepaald. Vul dit formulier in om uw energiebelasting samen te laten voegen. 

  • (Glas)tuinders: Voor de energiebelastingen op gas is er een verlaagd tarief voor (glas)tuinders op de eerste twee belastingschijven, als ze aan bepaalde eisen voldoen. Vul dit formulier in als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden vindt u uiteraard uitgebreid terug in het formulier. 

 

Tarieven energiebelasting 2022
Elk jaar wijzigt de overheid de tarieven voor de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie (ODE). In 2022 verlaagt de overheid de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie voor stroom over de eerste 10.000 kWh (zone 1): het tarief voor de EB en ODE samen ligt € 0,057 per kWh lager t.o.v. 2021. Daarnaast krijgt u (indien van toepassing op uw pand) een hogere heffingskorting c.q. vermindering energiebelasting (€ 220,- hoger t.o.v. 2021). De overheid biedt op deze manier enige ondersteuning voor de hogere energieprijzen. Overigens wordt de energiebelasting op gas niet verlaagd. Dit omdat de overheid in de energietransitie het gebruik van gas niet stimuleert.

Tarieven en berekening energiebelastingen op stroom en gas 

Historie energiebelasting 2018-2022