Energiebelasting

Energiebelasting is een heffing die u betaalt over elke kWh stroom en/of m3 gas die u verbruikt. De energiebelasting bestaat zowel bij stroom als bij gas uit twee belastingen, zijnde de Energiebelasting en de ODE (Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie). U betaalt over de energiebelasting en de ODE tevens 21% BTW. 

Zowel voor stroom als voor gas is er een zonetarief (schijventarief): Hoe meer u in een kalenderjaar verbruikt, des te goedkoper de energiebelastingtarieven uitvallen.

Vermindering energiebelasting

  • Als u meer dan één elektriciteit- of gasaansluiting op eenzelfde ‘WOZ-object’ heeft, dan mag het verbruik van die aansluitingen worden opgeteld voordat de energiebelastingen worden bepaald.
  • Voor de Energiebelasting op stroom is er een vermindering energiebelasting (voorheen de heffingskorting genaamd), als het gebouw waar de stroom wordt verbruikt een verblijfsfunctie heeft voor personen.
  • Voor de energiebelastingen op gas is er een verlaagd tarief voor glastuinders, als ze aan bepaalde eisen voldoen. 

U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die het – als inhoudingsplichtige - weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Uw NieuweStroom verkoopadviseur kan u adviseren of, en zo ja hoe, u voor vermindering van energiebelastingen in aanmerking kunt komen.

Zo betaalt u bij NieuweStroom altijd de juiste energiebelastingtarieven.

Tarieven energiebelasting 2020
Elk jaar wijzigt de overheid de tarieven voor de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie (ODE). De overheid heeft de energiebelasting voor gas flink verhoogd in 2020. We adviseren u om hier rekening mee te houden. Gelukkig geldt voor stroom niet zo’n zelfde grote aanpassing. 

Tarieven en berekening energiebelastingen op stroom en gas 

Historie energiebelasting 2016-2020