Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing

Moet u voldoen aan de Wet milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing?

Wel als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ per jaar verbruikt. Verbruikt u minder, dan hoeft u verder niets meer te doen.

 Andere uitzonderingen die geen informatieplicht hebben zijn:

  1. Bedrijven/instellingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)
  2. Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  3. Bedrijven/instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)
  4. Wet milieubeheer inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

 

Meer informatie hierover vindt u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen

 

Wat is de Wet milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing?

De Wet milieubeheer bestaat al jaren, maar wordt vanaf 2019 gehandhaafd. De Wet milieubeheer verplicht u om vanaf het genoemde jaarverbruik energiebesparende maatregelen te treffen die u binnen vijf jaar terugverdient.

De Informatieplicht energiebesparing vergroot de bewustwording van de Wet milieubeheer en daarmee de handhaving. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u via een e-loket van de Rijksoverheid doorgeven welke maatregelen u tot nu toe hebt getroffen.

Bijvoorbeeld

Heeft u afgelopen jaren bijvoorbeeld ledlampen geplaatst, isolatiemaatregelen getroffen of een energiezuinigere machine aangeschaft, dan kunt u dit al invullen bij uw registratie in het e-loket van de Rijksoverheid. Zorgt u er in elk geval voor dat u vóór 1 juli registreert, want dat is belangrijk.

 

Welke stappen dient u precies te doorlopen

Check de volgende link van de Rijksoverheid voor een gedetailleerd en overzichtelijk stappenplan. http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

 

Verdere ondersteuning vanuit NieuweStroom

We zullen in mei extra informatie verstrekken hoe we vanuit NieuweStroom concrete ondersteuning kunnen bieden, door bijvoorbeeld scans en portals. Voor nu vertrouwen we erop dat u een goede indruk krijgt van wat er van u wordt verwacht vanuit de overheid.

Succes met de registratie voor 1 juli!