Wet milieubeheer & Informatieplicht energiebesparing

Deadline van 5 december 2019 nadert voor EED-plichtige bedrijven

Heeft u vóór afgelopen 1 juli niet voldaan aan de Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing, zorg dan dat u dit alsnog doet om handhaving te voorkomen. 

Hieronder leest u…

Zorg indien u EED-plichtig bent dat u tijdig, vóór 5 december, uw rapportage heeft ingediend bij de Rijksoverheid

Wat is de Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing?

Verbruikt u meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3, dan verplicht de Wet milieubeheer u om energiebesparende maatregelen te treffen die u binnen vijf jaar terugverdient.

De Informatieplicht energiebesparing vergroot de bewustwording van de Wet milieubeheer en daarmee de handhaving. Volgens de Informatieplicht energiebesparing moest u vóór 1 juli 2019 een rapportage indienen met betrekking tot de Informatieplicht energiebesparing. Dit doet u via het e-loket van de Rijksoverheid. 

Heeft u vóór afgelopen 1 juli niet voldaan aan de Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing, zorg dan dat u dit alsnog doet om handhaving te voorkomen.

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

De informatievoorziening over hoe u als bedrijf precies aan uw verplichtingen moet voldoen, is complex. De Rijksoverheid (RvO) heeft veel informatie gepubliceerd, maar voor de meeste ondernemers hangt daar aardig wat doorklik- en vooral uitzoekwerk aan vast.

Wilt u tijd besparen en begeleiding krijgen bij het voldoen aan deze nieuwe Informatieplicht, dan kan onze partner Mijn Onderneming Duurzaam u perfect helpen. 

Uw voordelen

Mijn Onderneming Duurzaam:

  • weet precies welke gegevens u moet aanleveren
  • verzamelt deze gegevens op efficiënte wijze met u
  • stelt de rapportage volgens richtlijnen voor u op
  • dient de rapportage voor u in bij de Rijksoverheid

U hoeft geen e-herkenning aan te vragen voor uw bedrijf en u weet zeker dat u volledig aan uw plicht heeft voldaan.

Kosten

De eerste locatie kost € 295 excl. BTW. Heeft u meerdere locaties? Voor elke aanvullende locatie krijgt u € 20 korting en betaalt u € 275 excl. BTW.

Werkwijze

Binnen 3 werkdagen na uw aanmelding belt Mijn Onderneming Duurzaam u om de werkwijze verder te bespreken.

Vraag hier direct uw hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam!

Zelfstandig regelen of hulp van Mijn Onderneming Duurzaam

Zoekt u alles graag zelf uit, volg dan dit stappenplan van de Rijksoverheid. 

Toch liever ondersteuning? Vraag direct hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam.