Wet milieubeheer & Informatieplicht energiebesparing

Nog niet voldaan aan de Informatieplicht Energiebesparing?

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energie te besparen ook heeft u dan een informatieplicht. Wettelijk gezien had u uiterlijk 1 juli 2019 moeten rapporteren welke verplichte maatregelen u heeft genomen en nog moet nemen. 

Uit een inventarisatie door het Ministerie en de RVO blijkt dat circa 50% van de meldingsplichtige instellingen nog niet aan deze wettige verplichting hebben voldaan. Dit betekent dat momenteel circa 50.000 bedrijven en instellingen in overtreding zijn. 

Om de nalatige bedrijven en instelling te bewegen alsnog aan de verplichting te voldoen heeft me Minister de volgende stappen aangekondigd:

  • Omgevingsdiensten gaan aangeschreven bedrijven en instelling die geen reactie hebben gegeven, schriftelijk op hun overtreding wijzen onder oplegging van een geldelijke sanctie.
  • Ministerie heeft 120 externe energie expertise partijen aangesteld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij de handhaving van de informatieplicht.
  • De minister is een juridisch onderzoek gestart om inzage te krijgen in de energieverbruiken van instellingen en bedrijven bij alle Nederlandse Netwerkbeheerders.
  • De overheid heeft wederom middelen beschikbaar gesteld voor een media campagne, daar is gebleken dat een groot deel van de bedrijven en instelling niet op de hoogte zijn van de Informatieplicht.

U bent wettelijk in overtreding als u nog niet aan deze verplichting heeft voldaan! Laat het niet op sancties aankomen!

De “ Erkende Maatregelen Lijst “ is leidend bij het uitvoeren van de Informatieplicht. Onze partner Mijn Onderneming Duurzaam is een landelijk platform dat is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven en instellingen in hun duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Vraag direct hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam

Wat is de Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing?

Verbruikt u meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3, dan verplicht de Wet milieubeheer u om energiebesparende maatregelen te treffen die u binnen vijf jaar terugverdient.

De Informatieplicht energiebesparing vergroot de bewustwording van de Wet milieubeheer en daarmee de handhaving. Volgens de Informatieplicht energiebesparing moest u vóór 1 juli 2019 een rapportage indienen met betrekking tot de Informatieplicht energiebesparing. Dit doet u via het e-loket van de Rijksoverheid. 

Heeft u vóór afgelopen 1 juli niet voldaan aan de Wet milieubeheer en Informatieplicht energiebesparing, zorg dan dat u dit alsnog doet om handhaving te voorkomen.

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

De informatievoorziening over hoe u als bedrijf precies aan uw verplichtingen moet voldoen, is complex. De Rijksoverheid (RvO) heeft veel informatie gepubliceerd, maar voor de meeste ondernemers hangt daar aardig wat doorklik- en vooral uitzoekwerk aan vast.

Wilt u tijd besparen en begeleiding krijgen bij het voldoen aan deze nieuwe Informatieplicht, dan kan onze partner Mijn Onderneming Duurzaam u perfect helpen. 

Uw voordelen

Mijn Onderneming Duurzaam:

  • weet precies welke gegevens u moet aanleveren
  • verzamelt deze gegevens op efficiënte wijze met u
  • stelt de rapportage volgens richtlijnen voor u op
  • dient de rapportage voor u in bij de Rijksoverheid

U hoeft geen e-herkenning aan te vragen voor uw bedrijf en u weet zeker dat u volledig aan uw plicht heeft voldaan.

Kosten

De eerste locatie kost € 295 excl. BTW. Heeft u meerdere locaties? Voor elke aanvullende locatie krijgt u € 20 korting en betaalt u € 275 excl. BTW.

Werkwijze

Binnen 3 werkdagen na uw aanmelding belt Mijn Onderneming Duurzaam u om de werkwijze verder te bespreken.

Vraag hier direct uw hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam!

Zelfstandig regelen of hulp van Mijn Onderneming Duurzaam

Zoekt u alles graag zelf uit, volg dan dit stappenplan van de Rijksoverheid. 

Toch liever ondersteuning? Vraag direct hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam.