Weergave van uw verbruik in de grafieken

Op deze pagina ziet u uw historisch gasverbruik zoals door uw slimme meter werd gemeten.
U kunt kiezen voor een grafiek per 2 jaar, per kalendermaand of per dag. Druk voor een nieuwe grafiek telkens op de knop “toon data” om de gegevens van de nieuwe grafiek op te halen uit onze systemen. De meterstanden worden door de netbeheerder uit uw meter gelezen en elektronisch aan ons doorgezonden. Dit duurt gemiddeld 2 dagen. Sporadisch stuurt de netbeheerder pas later (uiterlijk na 12 dagen) de werkelijke meterstanden van een in de grafiek nog ontbrekende dag door.
Zodra wij meetgegevens hebben ontvangen worden deze weergegeven in de grafiek. Als nog geen meetgegevens zijn ontvangen of u heeft niets verbruikt, dan staat in de grafiek een verbruik 0,0 m3.
Het blauwe staafdiagram geeft het verbruik in m3 weer tot 2 cijfers achter de komma. De rode punten op de rode lijn geven de kosten van dit verbruik in Euro, afgerond op tienden van centen. In de grafiek zijn de prijzen berekend aan de hand van de werkelijke handelsbeurs-prijzen, exclusief de opslag van NieuweStroom en exclusief energiebelastingen, netbeheerderskosten, eventuele regiotoeslag gas en btw.
Bij een mouse-over op één van de staven worden de waarden van het verbruik en de bijbehorende kosten zichtbaar op uw scherm. De gemiddelde prijzen onder de grafiek worden berekend door de totaalprijs per maand (of dag) te delen door het aantal dagen waarop uw verbruik ongelijk is aan nul.

Gegevens downloaden

U kunt de getallen uit de grafiek downloaden in een excel bestand door op “download csv bestand” te klikken en dit bestand opslaan als u de gegevens verder wilt verwerken. In deze excel file zijn de bedragen niet meer afgerond.

Vergelijken met uw factuur

Als uw factuur wordt opgemaakt bereken wij de prijzen inclusief de opslag van NieuweStroom en voegen daar gespecificeerd vastrecht, energiebelastingen, netbeheerderskosten, regiotoeslag gas en btw aan toe. Als wij onverhoopt over een bepaalde dag geen meetgegevens van uw netbeheerder hebben ontvangen uit uw slimme meter, dan is dat niet zichtbaar in de grafiek, omdat dit pas achteraf - bij het opmaken van uw factuur - wordt bijgewerkt, buiten onze website om. Wij gebruiken voor de berekening dan het verschil tussen de meterstanden van vóór en die van na de dag waarover geen meetgegevens werden ontvangen. De meetgegevens zijn altijd de echte meetgegevens van uw netbeheerder; Er vinden geen schattingen plaats.

Problemen met deze grafieken of downloads?

Deze webpagina is strikt persoonlijk, goed beveiligd en wordt automatisch gegenereerd door onze systemen. Onze medewerkers kunnen deze pagina om reden van privacybescherming niet inzien zonder uw toestemming. Dat betekent dat wij het op prijs stellen als u problemen met deze pagina aan ons meldt, omdat wij die zelf niet kunnen waarnemen. Stuurt u in dat geval een e-mail, met uw toestemming voor onderzoek, naar klantenservice@nieuwestroom.nl, zodat een van onze specialisten de eventuele fout veilig kan opsporen en herstellen.