Modelcontract voorwaarden & tarieven

Modelcontract

Met de introductie van het ‘modelcontract’ geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) invulling aan haar wettelijke taak om een modelcontract voor de levering van energie aan kleinverbruikers vast te stellen. Alle energieleveranciers zijn verplicht (ook) energie via het modelcontract aan te bieden. Dit betreft een standaardcontract met variërende vaste tarieven.

Andere contractvormen blijven naast het modelcontract bestaan. U kunt de modelcontractvoorwaarden en modelcontracttarieven van NieuweStroom hier downloaden:

Modelcontractvoorwaarden

Modelcontracttarieven 

Indien u elektriciteit wenst af te nemen op basis van de Modelcontractvoorwaarden kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken, waarna wij contact met u op zullen nemen.