Wat is onbalans en wat zijn onbalanskosten?

Onbalans uitgelegd

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs. NieuweStroom kan dit erg nauwkeurig, maar er zijn altijd kleine verschillen met het werkelijke verbruik in ieder uur.

Iedere afwijking tussen onze voorspelling (inkoopvolume) en het werkelijke verbruik per kwartier per netbeheerdersgebied wordt door TenneT – die voor de balans in het hoogspanningsnetwerk verantwoordelijk is - aan de leverancier aangerekend tegen onbalans-prijzen. Deze onbalansprijzen zijn zeer variabel en gemiddeld veel hoger dan de EPEX(APX)-prijzen.

NieuweStroom en onbalanskosten

Om de onbalanskosten laag te houden heeft NieuweStroom de programmaverantwoordelijkheid zelf in huis, en niet - zoals vele anderen - bij een grote andere leverancier ondergebracht. NieuweStroom blijkt in de praktijk door het wetenschappelijk ontwikkelde voorspellingsmodel zeer goed in het laag houden van de onbalanskosten.

De onbalanskosten zijn kosten die voor rekening van NieuweStroom komen en die dus uit de berekende opslag betaald moeten worden. Vandaar dat NieuweStroom gefocust is op het goed voorspellen van het precieze verbruik van onze klanten om deze interne kosten te verlagen. 

Aanbiedingen met en zonder onbalanskosten

In de grootzakelijke markt is soms – voor aansluitingen met een verbruik van meer dan 500.000 kWh per jaar - sprake van separate aanrekening van onbalanskosten (flexibiliteitskosten). Soms zitten deze kosten bij een leverancier verborgen in de kleine lettertjes van het contract; echter niet bij NieuweStroom.

Bij NieuweStroom zijn we heel transparant in onze aanbiedingen: De grootzakelijke klant heeft de keuze tussen een opslag op de EPEX(APX)-prijs inclusief onbalanskosten of exclusief onbalanskosten.

De opslag van NieuweStroom is standaard inclusief alle onbalanskosten, tenzij expliciet anders met u is overeengekomen. 

Eigen onbalans betalen = lagere opslag NieuweStroom

Een korting op de opslag kan, zeker als de onbalanskosten voor die klant lager zijn dan gemiddeld. De ene klant heeft een zeer voorspelbaar verbruik, anderen zijn moeilijker te voorspellen. Enkele zeer grote klanten leveren ons zelfs een eigen verbruiksvoorspelling.

Als het kwartierverbruik voor een klant makkelijker dan gemiddeld voorspelbaar is, krijgt deze een lagere opslag aangerekend en betaalt daarnaast zelf de werkelijk onbalanskosten.

Eigen onbalanskosten betalen kan alleen als u grootverbruiker bent en kan voordelig zijn als u 500.000 kWh per jaar of meer verbruikt. Onze verkoopadviseurs kunnen u adviseren of deze aanbieding voor u interessant kan zijn.

Bij NieuweStroom kiest u zelf en bent u verzekerd van volledige transparantie van de onbalanskosten.