Wat is onbalans en wat zijn onbalanskosten?

Onbalans uitgelegd

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs. NieuweStroom kan dit erg nauwkeurig, maar er zijn altijd kleine verschillen met het werkelijke verbruik in ieder kwartier/uur.

Iedere afwijking tussen onze voorspelling (inkoopvolume) en het werkelijke verbruik per kwartier per netbeheerdersgebied wordt door TenneT – die voor de balans in het hoogspanningsnetwerk verantwoordelijk is – aan de leverancier aangerekend tegen onbalans-prijzen. Deze onbalansprijzen zijn zeer variabel en komen tot stand op basis van de verhouding tussen de voorspelling en het werkelijke verbruik van alle leveranciers samen..

NieuweStroom en onbalanskosten

Om de onbalanskosten laag te houden heeft NieuweStroom de programmaverantwoordelijkheid zelf in huis, en niet - zoals vele anderen - bij een andere partij ondergebracht. NieuweStroom blijkt in de praktijk door het wetenschappelijk ontwikkelde voorspellingsmodel zeer goed in het laag houden van de onbalanskosten.

De onbalanskosten zijn kosten die voor rekening van NieuweStroom komen en die dus uit de berekende opslag betaald moeten worden. Vandaar dat NieuweStroom gefocust is op het goed voorspellen van het precieze verbruik van onze klanten om deze kosten laag te houden.

Eigen onbalans betalen = lagere opslag NieuweStroom

Voor grootverbruikaansluitingen met verbruik (geen teruglevering) geldt: de ene klant heeft een zeer voorspelbaar verbruik, anderen zijn moeilijker te voorspellen. Enkele zeer grote klanten leveren ons zelfs dagelijks een eigen verbruiksvoorspelling.

Het is voor grootverbruikaansluitingen mogelijk een lagere opslag per kWh aangerekend te krijgen en daarnaast zelf de werkelijke onbalanskosten te betalen.

Voor grootverbruikaansluitingen met teruglevering (combi) is qua onbalanskosten het SDE Volgsysteem onze standaard. Zie hieronder voor meer toelichting.

Bestaande klanten met een grootverbruikaansluiting met teruglevering ontvangen hierover in augustus een e-mail.

SDE Volgsysteem voor Grootverbruikers met teruglevering (combi)

Voor grootverbruikaansluitingen waar zelf energie wordt opgewekt, wordt per 1-10-2021 gebruik gemaakt van het SDE Volgsysteem. Zo heeft u aansluiting op de geldstromen van uw SDE subsidie. De elektriciteit wordt afgerekend op basis van EPEX uurprijzen. Inzake de onbalanskosten factureren we gedurende het kalenderjaar maandelijks een voorschot gelijk aan de voorlopige RvO onbalansfactor (dit is onderdeel van het voorlopige correctiebedrag, voor 2021: 0,004 euro per kWh). Zodra RvO haar definitieve correctiebedragen publiceert, verrekenen we het betaalde voorschot met de definitieve RvO onbalansfactor.

Looptijd: onbepaalde tijd, maandelijks opzegbaar.

Alternatief: SDE Outperformer (PPA) voor Grootverbruikers met teruglevering

Anders dan bij het SDE Volgsysteem worden bij de SDE Outperformer (PPA) de door NieuweStroom gerealiseerde onbalanskosten vergeleken met de RvO onbalansfactor. De verdeling van de meeropbrengst (outperformance door NieuweStroom t.o.v. de RvO onbalansfactor) is 50% voor u en 50% voor NieuweStroom. Indien er onverhoopt in een kalenderjaar sprake is van minderopbrengst (underperformance), dan gaat dit volledig ten koste van onze opslag, met een maximum van 50% van de gefactureerde opslag in een kalenderjaar. 

Looptijd: onbepaalde tijd, maandelijks opzegbaar.

 

Interesse in SDE Volgsysteem of SDE Outperformer? Neem gerust even contact met ons op. Bel onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30-17:00 uur op 088 99 68 686.