Voorschotten en Afrekeningen

Prepaid methodiek en voorschotten

Bij NieuweStroom is uw voorschot een echt voorschot. U ontvangt telkens een voorschot voor de aankomende maand. Uw werkelijke verbruik wordt vervolgens achteraf verrekend met dit voorschot. Zodoende betaalt u altijd precies voor wat u verbruikt, en nooit te veel of te weinig.

Maandafrekening

De meeste grootverbruik-klanten maken gebruik van een maandafrekening systematiek. Omdat in de maandafrekeningen de energiebelasting volledig wordt afgerekend komt uw jaarnota altijd precies uit op nul. In dat geval sturen wij ook geen jaarnota. 

Maandelijkse verbruiksnota en jaarafrekening

Bij de maandelijkse verbruiksnota wordt uw verbruik verrekend met uw maandelijkse voorschot. De maandelijkse voorschotten energiebelasting zijn gebaseerd op uw jaarverbruik en wordt aan het einde van het jaar verrekend met de jaarafrekening. Gas wordt enkel met een maandelijkse verbruiksnota in rekening gebracht.

Saldobeheer

Is er sprake van een saldotekort, dan heeft u in totaal één maand de tijd om het dit saldotekort alsnog aan te vullen of een andere regeling te treffen. We letten er streng op dat uw saldo positief blijft, maar in de tussentijd blijft NieuweStroom u gewoon energie leveren. Zo heeft u de zekerheid dat u niet plotseling zonder stroom of gas komt te zitten als het even tegenzit.