Tarieven zakelijk kleinverbruik

Tarieven FullFlex zakelijk kleinverbruik i.c.m. een slimme meter.
Alle weergegeven tarieven zijn exclusief overheidsheffingen, heffingskorting, netbeheerderskosten en btw.

Flexibele leveringskosten

We kopen dagelijks energie voor u in op de handelsbeurs. Stroom heeft een wisselende uurprijs en gas heeft een wisselende dagprijs. We koppelen de beursprijs van ieder uur aan uw werkelijke verbruik in dat uur.
Uw tarief is:

  • EPEX-prijs + 0,8 cent/kWh stroom
  • beursprijs + 3,9 cent/m3 gas

Voor komend jaar betaalt u naar verwachting gemiddeld 6,0 cent/kWh voor stroom en 25,9 cent/m3 voor gas (exclusief regiotoeslag). Voor uitleg over de werkelijke kosten van de regiotoeslag, klik hier.

Vaste leveringskosten

Zolang u klant bent betaalt u vaste leveringskosten van € 2,95 per maand per aansluiting.
Dit zijn de werkelijke kosten van maandelijkse facturering, automatische incasso en het publiceren van uw verbruiksgegevens op uw persoonlijke webpagina.

Echter, bij uw overstap maken we ook overstapkosten:

  • We regelen uw overstap met uw netbeheerder en uw vorige leverancier
  • We zetten uw account op (contractregister, facturering, incasso en verwerking meterstanden)

Daarom betaalt u de eerste 18 maanden dat u klant bent € 5,30 per maand extra voor de levering van stroom en      € 2,80 extra voor de levering van gas. Na 18 maanden zijn deze kosten afgeschreven en gaat u automatisch* over naar de kostprijs van € 2,95 per maand per aansluiting. We factureren dus ook hier zoals beloofd 100% transparant de werkelijke kosten.
Bij aanvang van het leveringscontract zijn de vaste leveringskosten daarom:

  • € 8,25 per maand voor stroom
  • € 5,75 per maand voor gas.

Dat zijn ook de bedragen die we met u afspreken in het leveringscontract.

*Aan die verlaging zijn 2 aanvullende voorwaarden verbonden: de automatische incasso van facturen verloopt zonder problemen en er is bij u een slimme meter geïnstalleerd.

Geen vast contract

Bij NieuweStroom heeft u volledige vrijheid. U kunt in en uitstappen wanneer u wilt. Wij rekenen geen overstapboetes en u zit geen dag langer aan ons vast dan u zelf wilt.

Betalingsvoorwaarden

De betaaltermijn van facturen is altijd 7 dagen.
We werken standaard met automatische incasso.

Als u toch kiest voor zelf betalen na een betaalverzoek, dan worden daarvoor extra kosten van € 2,00 per maand in rekening gebracht. Daarnaast hebt u dan geen recht op verlaging van de vaste leveringskosten na 18 maanden.

Bekijk hier de tarieven:

  • grootzakelijk
  • kleinzakelijk
  • consument

Ga naar de leveringsvoorwaarden