zelfde energie

Belangrijk: wijziging energiewet Full Disclosure

Door een wetswijziging zijn alle energieleveranciers in Nederland sinds 1 januari 2020 verplicht om de herkomst van alle geleverde stroom aan te tonen met officiële certificaten. Voorheen gold dat alleen voor groene stroom, aan de hand van Garanties van Oorsprong (GvO). Dat is een certificaat die de herkomst van de stroombron bewijst. Vanaf 2020 moet dit echter ook voor grijze stroom, met een zogenoemd Certificaat van Oorsprong (CvO).

Deze wetswijziging maakt de herkomst van zowel groene als grijze stroom volledig transparant en geeft de energietransitie zo een extra duwtje in de rug.

Wat zijn GvO's en CvO's?

Voor groene stroom betalen stroomgebruikers een toeslag per kWh. Eigenlijk komt dezelfde stroom uit het stopcontact, maar betalen klanten voor de Garanties van Oorsprong (GvO), certificaten die de herkomst van de groene stroom bewijzen. Voor grijze stroom bestonden die certificaten en een toeslag per kWh niet. Sinds de invoering van de wetswijziging Full disclosure geldt dit via Certificaten van Oorsprong (CvO) ook voor grijze stroom. De beoogde maatschappelijke bewustwording geeft de energietransitie zo een extra duwtje in de rug. 

Bij NieuweStroom werken we 100% zonder winstoogmerk bij de doorberekening van GvO’s en CvO’s aan onze klanten.

Voor wie geldt de wetswijziging?

Voor alle stroomgebruikers in Nederland. Zowel zakelijke als particuliere stroomgebruikers betalen voor de CvO’s. Dit doet u via uw energieleverancier. Bij NieuwStroom is dat 100% zonder winstoogmerk.

Waarom de wetswijziging Full disclosure?

Met GvO’s werd de herkomst van hernieuwbare energie al inzichtelijk. Voor fossiele energie nog niet. Door de wijziging krijgt iedereen meer inzicht in de herkomst van alle energie. Het creëert bewustwording. Dat is belangrijk om de energietransitie te laten slagen.

Wat verandert er aan uw tarief?

Prijs CvO per kWh: € 0,00010. Dit betekent dat u € 0,10 betaalt per 1000 kWh (1 MWh). Tarieven voor GvO's (groene stroom) vindt u hier

U betaalt bij NieuweStroom nooit meer dan de werkelijke marktprijs, zowel voor GvO's als CvO's. 

Volledige transparantie blijft ons motto. We berekenen voor CvO’s net zoals bij groene stroom de werkelijke, vastgestelde CvO marktprijs door zonder enig winstoogmerk. 


Bestaande klant? De kosten voor CvO’s tussen 1-1-2020 en 30-4-2021 nemen we voor onze rekening.

Was u al klant op 16-8-2020? De kosten voor CvO’s tussen 1-1-2020 en 30-4-2021 nemen we voor eigen rekening. Vanaf 1-5-2021 betaalt u de CvO's zelf. 

Trending topics