Toelichting bij uw factuur

Bijgewerkt: 8 maart 2022

De huidige marktsituatie toont nog steeds sterk wisselende beursprijzen.
Uw maandfactuur fluctueert daarom voorlopig sterker dan we allemaal gewend zijn. Waar experts in februari een gedaalde marktprijs verwachtten voor maart (ten op zichte van februari), heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraine tot nieuwe instabiliteit geleid. Om energiecrises in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, wordt het extreem relevant om meer te weten over de energiemarkt. Lees hier meer over hoe de markt werkt en welke impact dit heeft op uw onderneming.

Omdat u altijd de werkelijke beursprijzen volgt, nemen we deze verwachte prijsdaling daarom direct mee in uw voorschotberekening voor deze periode. Uiteraard verrekenen we uw werkelijke verbruik van deze periode achteraf met de werkelijke marktprijzen.

Heeft u een slimme meter, dan wordt uw verbruik altijd meteen verrekend met het betaalde voorschot, zodra de verbruiksmaand voorbij is. Heeft u geen slimme meter, dan worden de werkelijke kosten op uw jaarafrekening verrekend. 


Hieronder ziet u een voorbeeld van uw factuuropbouw, nadat er een volledige maand aan verbruik is geweest. Let op: startte u op 1 januari bijvoorbeeld, dan vindt u uw werkelijke verbruik pas terug vanaf uw derde factuur.
In februari is uw totale verbruik van januari bekend. Pas dan kunnen we uw verbruik van januari dus factureren. Deze opbouw is de standaard opbouw bij slimme meters. Uw ‘te betalen maandbedrag’ bestaat uit meer dan alleen een voorschot voor de aankomende maand. Onder de noemer ‘voorschot’ incasseren wij namelijk:  


Deze methode zet zich elke maand voort:
- De factuur die u in januari ontvangt, bevat: verrekening werkelijke verbruikskosten december + voorschotbedrag februari
- De factuur die u in februari ontvangt, bevat: verrekening werkelijke verbruikskosten januari + voorschotbedrag maart
enz.

Opbouw maandbedrag:
Voorbeeld: de factuur die u in december ontvangt (onder de noemer: ‘voorschot januari’):

 1. Verrekening werkelijke verbruikskosten van de vorige maand.
  Voorbeeld: de werkelijke verbruikskosten van november.

  Zoals gezegd: we verrekenen uw daadwerkelijke verbruikskosten van de vorige maand. In dit voorbeeld is dat november.
  Uw daadwerkelijke verbruikskosten van november verrekenen we met het voorschotbedrag wat u voor deze maand november heeft betaald (op de factuur die u in oktober ontving, hebben we dit in rekening gebracht).
  Zijn uw daadwerkelijke verbruikskosten hoger dan het voorschotbedrag wat u voor deze maand (november) heeft betaald: dan heeft u een extra te betalen bedrag welke samen met uw voorschotbedrag voor de volgende maand januari (punt 2) het totaalbedrag van uw factuur vormt.
  En andersom geldt: zijn uw daadwerkelijke verbruikskosten lager: dan brengen we dit bedrag in mindering op het voorschotbedrag van januari.

  Of uw daadwerkelijke kosten hoger of lager uitvallen, kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:
  - U heeft meer verbruikt dan waar in uw voorschotbedrag rekening mee is gehouden
  - U heeft relatief gezien veel verbruikt op de dagen/uren dat de marktprijzen hoog waren
  - Uw voorschotbedrag wat u voor deze verbruiksmaand heeft betaald, bevatte een achteraf gezien te lage inschatting van de werkelijke marktprijs

  Bovenstaande geldt enkel wanneer u over een slimme meter beschikt. Indien u nog niet over een slimme meter beschikt, vindt de verrekening met uw daadwerkelijke verbruik pas op de jaarafrekening plaats. 

 1. Het voorschotbedrag voor de volgende maand.
  Voorbeeld: het voorschotbedrag voor januari.

  Uw voorschotbedrag blijft een voorschot, een schatting dus. We baseren het voorschotbedrag zo goed mogelijk op de werkelijke verwachting voor de marktprijzen. Zo sluit deze zoveel mogelijk aan op de definitieve marktprijzen. Hierdoor kan uw voorschotbedrag van maand tot maand wijzigen. Alleen bij kleine afwijkingen in de marktprijsverwachtingen zullen we ‘m niet veranderen.

  Bij het voorschot voor januari hebben we de verwachte marktprijs van een update voorzien. Uw voorschotbedrag zal daardoor afwijken van die van vorige maand.


Hieronder ziet u een voorbeeldschets van het verloop van de facturen van de afgelopen maanden:
Zo is te zien:
- Op de factuur die u in oktober ontving, hebben we een update van de marktprijs doorgevoerd in uw voorschotbedrag. Hierdoor werd uw voorschotbedrag (voor november) hoger.
- Op de factuur die u in november ontving, merkte u én de impact van het inmiddels verhoogde voorschotbedrag én de hogere daadwerkelijke verbruikskosten in oktober (t.o.v. het te lage voorschot dat voor die maand gerekend was)
- Op de factuur die u in december ontving, was het saldo over de verrekening van de afgelopen maand (november) al minder hoog. Ook ziet u een verhoging van het voorschot (voor januari): het ligt nu nog meer in lijn met de werkelijke marktprijzen.Oververhitte markt, houd uw hoofd koel

De energiemarkt is de laatste tijd oververhit. Het is daarom belangrijk om het hoofd koel te houden, maar wel reëel te zijn en voorlopig rekening te houden met fluctuerende energiefacturen.
Bij NieuweStroom rekenen we voor u met de werkelijke marktprijs. 

Zie voor meer informatie: Marktupdate

Wij helpen u graag

Op onze contactpagina vindt u onze veelgestelde vragen en contactgegevens.